Conceptontwikkeling volgens Pronk

Pronk Onderwijsinnovatie geeft conceptontwikkeling vorm. Concepten voor nieuwe leermiddelen, opleidingen, producten ontwikkelen wij in een team. Conceptontwikkeling is een denkproces waarin teamleden met complementaire kennis en vaardigheden en het vermogen over de eigen discipline heen te kijken, komen tot nieuwe oplossingen. Specialisten voeden dat proces. Een dialoog met toekomstige klanten is een voorwaarde. Een proces dat gestuurd wordt met creatieve technieken, maar geen vaste aanpak kent. Waarin nieuwe inzichten ontstaan door buiten bestaande kaders te denken. En waarin door verbanden en structuren aan te brengen oplossingen ontstaan.

Traditionele productontwikkelings- en innovatieprocessen verliezen snel terrein. Ontwikkelingen worden gestuurd vanuit de vraag van klanten, leerlingen, docenten. Concepten ontstaan uit het gedachtegoed dat men aanhangt of beoogt.

Een voorbeeld uit de praktijk illustreert deze benodigde verandering in aanpak.